Skater
Skater 鋁製急速冷凍解凍保鮮盒 S 500ml
型號: BST074S9
904C449
原價:HK$55.00
HK$55.00
55 積分回贈

數量

More details

【傳導溫度快令盒內冷凍速度很快】

【又不會破壞食物鮮味營養】

【解凍速度亦相當快】

【日本製】

保鮮盒放肉放海鮮保留原味,傳導快所以好快就幫你急凍食物,如果想整野食,又可以拎出雪櫃快速解凍。一般保鮮盒通過 <<最大冰結晶生成帶-1℃至-5>>約需耗時170分鐘,而家比一般正常冷凍快約4倍。重有,經過急速凍結,不會破壞食品組織的鮮度與品質。日本製造,一盒三用,急凍.解凍.保鮮超有效!


產品介紹︰
💖不可微波烘碗機洗碗機等
💖材質 :上蓋-EVA樹脂 / 本體-鋁合金
💖耐熱温度60度、耐冷温度-20
💖盒底特別劃分成3格,可折取1/3出來解凍
💖容量:500ml
💖尺寸︰150x115x44mm